F.A.Q

BEHANDELAAR

Als je aan de voorwaarden voor registratie voldoet kun je via het contactformulier op deze website een verzoek tot registratie doen. Wij nemen dan contact met je op.

Op dit moment beperkt zich het REACH-netwerk alleen tot de regio Amsterdam en omstreken. Hierdoor is het nu helaas nog niet mogelijk zich ook vanuit andere regio’s aan te sluiten bij het REACH-netwerk.

Het doel is om uiteindelijk een landelijk netwerk te vormen. Je kan via het contactformulier alvast je interesse voor aansluiting bij dit netwerk kenbaar maken.

Je krijgt geen extra accreditatiepunten als lid van het REACH-netwerk.

VERWIJZER

Op de website van de stichting Family and Patient centered Intensive Care (FCIC) en de patiëntenvereniging IC-connect is uitgebreide informatie te vinden over PICS:

https://fcic.nl/
https://icconnect.nl/

Via de zorgzoeker zijn alle praktijken en professionals met contactgegevens te vinden die aangesloten zijn bij het REACH-netwerk. Neem telefonisch of via de mail contact op met de betreffende professional om eventuele vragen over de doorverwijzing te bespreken.

PATIËNT

Bij ontslag uit het ziekenhuis is een verwijzing van een arts nodig waarop de diagnose vermeld staat en dat het om ‘revalidatie na ziekenhuisopname’ gaat. Dan vallen de behandelingen onder de chronische indicaties.

Per chronische indicatie betaal je de eerste 20 behandelingen éénmalig zelf.

De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.

Via de zorgzoeker zijn alle praktijken en professionals met contactgegevens te vinden die aangesloten zijn bij het REACH-netwerk. Neem telefonisch of via de mail contact op met de betreffende professional om eventuele vragen over de doorverwijzing te bespreken.

Op de website van de patiëntenvereniging IC-Connect: https://icconnect.nl/ vind je meer informatie over PICS, lotgenoten contact en alle activiteiten die op dit gebied georganiseerd worden.