Ik ben behandelaar

Wat betekent het voor behandelaars om aangesloten te zijn bij REACH?

Voordelen van het netwerk:

 • Werken binnen en actief betrokken zijn bij een professioneel netwerk met gedreven collega’s met expertise op het gebied van PICS

 • Korte lijntjes met elkaar, als het gaat om verwijzingen of inhoudelijk overleg en continu leren van elkaars ervaringen d.m.v. intervisie

 • Altijd de meest recente kennis en inzichten over de revalidatie van patiënten met PICS

 • Het mogen voeren van het logo van REACH op de eigen website

 • Mogelijkheden om je rol als beroepsontwikkelaar uit te werken bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

Voorwaarden lidmaatschap REACH netwerk

Een paramedicus kan zich aanmelden bij het REACH Netwerk en daarmee zichtbaar worden op de REACH zorgzoeker, indien:

 • De paramedicus scholing heeft gevolgd over PICS: ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PICS na ontslag uit het ziekenhuis’ en de toets met een voldoende heeft afgerond (Nederlands Paramedisch Instituut Online of Fysiek). Deze cursus is ook geschikt voor ergotherapeuten en diëtisten.

 • De paramedicus akkoord gaat met het delen van de professionele gegevens in de REACH Zorgzoeker

 • De paramedicus zich committeert aan het behandelen volgens de behandeladviezen die door REACH ontwikkeld worden en actief bijdraagt aan de verdere ontwikkeling daarvan

 • De paramedicus staat ingeschreven in een kwaliteitsregister (bijv. KRF NL, SKF, KP)

 • De paramedicus jaarlijks minimaal aan 2 REACH bijscholingsactiviteiten (intervisie, symposium, etc.) deelneemt

 • De paramedicus meewerkt aan het verzamelen van gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek van Amsterdam UMC en de HvA

Om lid te worden van het REACH netwerk kunt u zich aanmelden

Aanmelden

Klik op onderstaande button om je aan te melden. Bij aanmelding word je gevraagd om certificaten als bijlage mee te sturen waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden voor registratie.

Op dit moment is het alleen voor paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) mogelijk om zich aan te sluiten bij het REACH netwerk. In de toekomst wordt het netwerk uitgebreid worden met andere professionals.

Voor professionals die bij REACH zijn aangesloten is een Toolkit beschikbaar.

Deze Toolkit bevat informatie t.b.v. de behandeling van patiënten met het post-intensive care syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis. De Toolkit wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie voor paramedisch professionals.

De toolkit bevat informatie over:

Leden van het REACh netwerk kunnen hier direct inloggen naar de Toolkit.