Ik ben patiënt

Hoe word ik geholpen met REACH?

In 2018 werd het REACH project gestart met als doel de (na)zorg voor ex-IC patiënten te verbeteren.

Hiervoor werd samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en ervaringsdeskundigen een behandelprogramma ontwikkeld en werden professionals geschoold in de behandeling van patiënten met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS). Deze professionals vormen samen het REACH-netwerk.

Vanuit het ziekenhuis kunnen patiënten die op de IC zijn behandeld en met ontslag naar huis gaan, worden doorverwezen naar een van de aangesloten fysiotherapie praktijken. Indien ergotherapie of diëtetiek nodig is, kunt u ook daarvoor een geschikte behandelaar vinden.

Alle deelnemers van het REACH-netwerk zijn te vinden via de zorgzoeker

REACH heeft een infographic ontwikkeld voor patiënten en hun familieleden, waarin uitgelegd staat welke professional op welk moment kan helpen met het herstel. Klik op de infographic hieronder.

Wie helpt mij na mijn IC-opname - een infographic uitgave van het REACH netwerk

Patiënten-informatie over PICS

PICS kan het herstel flink belemmeren en de kwaliteit van het dagelijks leven beïnvloeden.

Hoe lang het herstel precies duurt, hangt af van vele verschillende factoren zoals de aandoening waarvoor IC behandeling nodig was en de tijdsperiode dat u op de IC opgenomen bent geweest.

De wetenschap dat deze klachten normaal zijn en onderdeel uitmaken van het herstelproces kan helpen om er beter mee om te gaan.

Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met revalideren.

Kenmerken PICS

wat zijn mijn klachten?

Vergoedingen zorgkosten

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering (chronische lijst):

  • Per chronische indicatie betaalt u alleen de eerste 20 behandelingen éénmalig zelf. Zelfs als u wisselt van verzekeraar.

  • De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

  • Let er op of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat u zelf een deel van de rekening moet betalen.

  • Vanuit het ziekenhuis krijgt u een verwijsbriefje mee van de behandeld arts. Dit is niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, maar sommige zorgverzekeraars vragen hier uitdrukkelijk om.

    Op het verwijsbriefje staat de diagnose vermeld en dat het om behandeling na ontslag uit het ziekenhuis gaat.

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt.

Ook ‘Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie, om het herstel na ontslag naar huis te bespoedigen’ valt onder de chronische lijst en wordt vanuit het basispakket vergoed. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden

Als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt, informeer dan bij uw zorgverzekeraar over vergoedingen en voorwaarden. Deze kunnen namelijk per ziektekostenverzekeraar verschillen.

Vergoeding ergotherapie en diëtetiek vanuit het basispakket:

  • Ergotherapie: maximaal 10 behandeluren

  • Dieetadvies: maximaal 3 uur advies

Meer informatie over PICS

Filmpje over PICS

Filmpje over IC-verworven spierzwakte

Filmpje over cognitieve klachten

Patiëntenvereniging voor voormalige IC-patiënten