Ik ben verwijzer

Wat betekent REACH voor verwijzers?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ongeveer 80% van de patiënten die op een IC werden behandeld en vanuit het ziekenhuis met ontslag naar huis zijn gaan, door een fysiotherapeut worden begeleid voor verder herstel.

Dit is een logisch gevolg van het feit dat de meeste patiënten na ernstige ziekte te maken hebben met spierzwakte en conditieverlies. De fysiotherapeuten in de eerste lijn zijn hierdoor vaak de eerste en soms ook enige professionals die deze patiënten na ontslag uit het ziekenhuis begeleiden.

Daarom hebben ze in de praktijk een belangrijke signalerende functie voor andere veel voorkomende klachten (zoals ondervoeding, mentale en cognitieve problematiek), zodat patiënten doorverwezen kunnen worden naar desbetreffende professionals.

Voor wie?

Alle volwassen ziekenhuispatiënten die op de IC opgenomen zijn geweest of patiënten die langdurig in het ziekenhuis of revalidatiecentrum zijn behandeld en met ontslag naar huis gaan en woonachtig in de regio Amsterdam, kunnen worden doorgestuurd naar het REACH netwerk voor verdere revalidatie.

Adviezen voor verwijzers

Professionals binnen het REACH netwerk hebben korte lijntjes met elkaar, als het gaat om verwijzingen of overleg, maar leren ook continu van elkaars ervaringen, d.m.v. intervisiemomenten en workshops.

REACH professionals participeren in wetenschappelijk onderzoek en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de revalidatiezorg voor mensen met PICS.