Onderwijs & nascholing

PICS cursus

Om als fysiotherapeut deel te kunnen nemen aan het REACH netwerk, is het succesvol afronden van de cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PICS na ontslag uit het ziekenhuis’ van het Nederlands Paramedisch instituut (NPI) een voorwaarde.

Meer informatie over deze cursus vindt u hier: https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/740-de-fysiotherapeutische-behandeling-van-patienten-met-een-2005551

Ook diëtisten en ergotherapeuten moeten verplichte scholing hebben afgelegd. In het komende jaar zullen specifieke scholingsactiviteiten worden opgezet voor deze professionals. Tot die tijd zijn diëtisten en ergotherapeuten van harte uitgenodigd om de PICS cursus van het NPI te volgen.

Webinars

Verwachte scholingsactiviteiten

REACH blijft scholing ontwikkelen, hier vind je de cursussen dit op dit moment in ontwikkeling zijn.