Nationale Publicaties

Vakbladen en bijdragen aan richtlijnen

van Tol, B., Dettling, D., Kruizenga, H., Pellegrom, S., Major-Helsloot, M., Siebel, M., & van der Schaaf, M. (2020). Het Post Intensive Care Syndroom: Casus van een patiënt.

FysioPraxis, (april 2020), 15-18.

Kruizenga, H., & van der Schaaf, M. (2020). Transmurale diëtistische zorg voor patiënten met PICS: Zorgpad Diëtetiek voor patiënten met PICS. Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek.

https://ntvd.media/artikelen/transmurale-dietistische-zorg-voor-patienten-met-pics/

van Dijk, D., Holtslag, H. R., van de Woude, M. C. E., Bisschops, L. L. A., van der Steen, M. S., van der Schaaf, M., van den Boogaard, M., van Mol, M. M. C., van Dis, H., Klerks, R., & Brakel, M. A. E. A. (2020, Apr 10). LEIDRAAD Nazorg voor IC- patiënten met COVID-19. (10 april 2020 ed.) Federatie Medisch Specialisten.

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20Nazorg%20COVID19.pdf

van Tol, B., Barendse, T., Major-Helsloot, M., Dettling, D., & van der Schaaf, M. (2020). COVID-19 patiënten en Intensive care, de ultieme uitdaging?

FysioPraxis, 34.

Meijnaar-Siebel, M., & van der Schaaf, M. (2016). Het post-intensivecaresyndroom; verborgen ziekte na ic-opname.

Nurse academy : Praktijkgerichte nascholing voor verpleegkundigen, (2).

van der Schaaf, M., & Sommers, J. (2016). Gestandaardiseerde revalidatie voor acuut respiratoir falen.

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.

Sommers, J., Vredeveld, T., Lindeboom, R., Nollet, F., Engelbert, R., & van der Schaaf, M. (2016). The De Morton Mobility Index (DEMMI) is feasible, reliable, and valid in critically ill patients.

FysioPraxis, (oktober), 37-37.

van der Schaaf, M. (2016). Post Intensive Care Syndroom. Revalidatie na ic-opname hard nodig.

FysioPraxis, (okt), 28-29.

Sommers, J., Wieferink, D., Dongelmans, D., Nollet, F., Engelbert, R., & van der Schaaf, M. (2018). Body weight-supported bedside treadmill training facilitates ambulation in ICU patients: an interventional proof of concept study: Summery. FysioPraxis, 27(1), 36-36.

https://issuu.com/kngfdefysiotherapeut/docs/fysiopraxis-feb2018

Dettling-Ihnenfeldt, D. S., van der Schaaf, M., & Nollet, F. (2017). The post-intensive care syndrome (PICS): Impact of ICU-stay on functioning and implications for rehabilitation care.

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 223-225.

Sommers, J., & van der Schaaf, M. (2016). Impact van een intensive-care-opname.

FysioPraxis, (april), 22-25.

Kerckhoffs, M. C., Soliman, I. W., Wolters, A. E., Kok, L., van der Schaaf, M., & van Dijk, D. (2015). Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling.

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 160, A9653.

Brackel, M., van der Schaaf, M., & van Dijk, D. (2015). IC-behandeling kan nog lang haar sporen nalaten. Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen.

Medisch contact, 70(50), 2438-2440.

van der Schaaf, M., & Vermeulen, H. (2015). Early physical medicine and rehabilitation for patients with acute respiratory failure: a quality improvement project.

Nederlands tijdschrift voor evidence based practice, 13(4), 11-12.

Sommers, J., & van der Schaaf, M. (2013). A physical therapist-established intensive care unit early mobilization program: a quality improvement project for critical care at the university of California San Fancisco Medical Center.

FysioPraxis, 22(augustus), 42-42.

Sommers, J., & van der Schaaf, M. (2012). Fysiotherapie voor IC-patiënten.

A&I : Nascholingstijdschrift over perioperatieve geneeskunde, 4(3), 40-45.

Schaaf van der, M. (2011). Gevolgen van ARDS op lange termijn.

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 155(29), 1319-1319.

de Graaff, A., van der Schaaf, M., Nollet, F., & van Slobbe-Bijlsma, E. (2011). De ic-patiënt behoeft nazorg.

Medisch contact, 66(26), 1660-1662.

van der Schaaf, M., Binnekade, J. M., Beelen, A., & de Vos, R. (2005). Mobilising ventilated critically ill patients; a clinical decision aid based on current best practice.

Netherlands journal of critical care, 9(2), 83-ev.

Driehuis, F., de Bie, R. A., van der Schaaf, M., Veenhof, C., Lenssen, A. F. T., van der Wees, P. J., Koenders, N. H. G., van Grootel, J., Toet, E., Brouwer, R., Blom-de Heer, S. J. A., Heij, W. C. E., Douglas, T., Sillen, M. J. H., Zagers, C. A. M., van der Valk, A-L. P. M. C., Kool, R., Schrasser, M-J., Major-Helsloot, M. E., & Langer, D. (2020, Jun 3). Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19: Aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

http://kngf2.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/coronavirus/kngf-standpunt-covid-19-versie-2.0.pdf

Sommers, J., Wieferink, D., Bergsma, M., Gommers, D., Pol, I., van der Wissel, M., van Weperen, F., & van der Schaaf, M. (2020). Klinische fysiotherapieb ehandeling van patiënten met een COVID-19-infectie.

FysioPraxis, 8-11.